Nowa firma - dziedziczenie-ustawowe

Dziedziczenie ustawowe

nowa-firma.com.pl


ForumProblematyczne - DZIEDZICZENIE USTAWOWE ???? (Marcin)
W pierwszej kolejności powołane do spadku, w razie dziedziczenia ustawowego, są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Każda z tych osób dziedziczy w częściach równych, z zastrzeżeniem, iż udział, jaki przypadnie małżonkowi nie może być mniejszy niż czwarta część spadku. Paragraf 2 tego przepisu mówi, iż gdy dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy mu przypadający przypada jego dzieciom w częściach równych.
(więcej...)

1
dziedziczenie ustawowe gdy istnieje testament (krystian)
KK: Art.*233.*§*1.*Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
(więcej...)

2
Zachowek a dziedziczenie ustawowe (sarenka)
Jedno orzeczenia mam. Ale może ktoś ma więcej informacji?
(więcej...)

1
Darowizna a dziedziczenie ustawowe (Patryk)
Aby podarować mieszkanie musi być akt notarialny. a najlepiej darowiznę w formie aktu. wyłączyć ze schedy albo sporządzić umowę dożywocia, czyli potraktować jak sprzedaż ale koszty podobne do darowizny
(więcej...)

2


Dodaj nowy temat:


Tytuł:
Autor:
Wpisz poprawną odpowiedz
aby wysłać wiadomość
Jakiego koloru jest zielona piłka?